Co všechno jste možná nevěděli o bílkovinných a polobílkovinných senážích a senážních lisech

Senáže představují klíčovou roli v zemědělství, zejména v oblasti výživy hospodářských zvířat. Podívejte se s námi na důležité aspekty jejich výroby a skladování.

Zaměříme se přitom i na využití senážních lisů, které hrají v efektivním a kvalitním uskladnění krmiva významnou roli.

Základy bílkovinných a polobílkovinných senáží

Senáž je konzervované krmivo, jehož výroba je založena na fermentačním procesu, při kterém bakterie produkují kyselinu mléčnou, snižují pH, konzervují krmivo a tím zabraňují množení jiných bakterií a plísní. Tento proces je závislý na absenci kyslíku a optimálním obsahu sušiny v materiálu.

Senáže představují klíčovou roli v zemědělství, zejména v oblasti výživy hospodářských zvířat Senáž je konzervované krmivo, jehož výroba je založena na fermentačním procesu

Optimální podmínky pro sklizeň a fermentaci

Kvalita senáže je ovlivněna několika faktory včetně optimálního času sklizně, který závisí na druhu pěstované plodiny, a obsahu sušiny, který ovlivňuje průběh fermentace a kvalitu výsledného krmiva. Například vojtěška by měla mít obsah sušiny mezi 32–40 %, jeteloviny 30–40 % a trávy 28–35 % pro dosažení ideálního krmiva. Také je důležitá délka řezanky, která má vliv na následné utlačení hmoty ve vaku a příjem krmiva zvířaty. Ideální délka je do 35 mm.

Význam senážních lisů

Nezastupitelnou roli ve výrobě senáže hrají senážní lisy, které umožňují efektivní skladování krmiva ve vacích. Tyto stroje jednak zefektivňují proces balení a skladování, jednak pomáhají udržet kvalitu senáže díky tomu, že senážní vaky zajišťují hermetické uzavření a minimalizují riziko kontaminace.

Senážní lisy hrají nezastupitelnou roli ve výrobě senáže

Prevence ztrát a udržení kvality

Ztráty při výrobě senáže mohou být výrazné a jsou často způsobeny nevhodnými metodami sklizně, neodpovídajícím obsahem sušiny, zpožděním sklizně anebo třeba špatným postupem při vakování.

Kvalitní senáž je naopak výsledkem pečlivého dodržování zásad správné sklizně, dostatečného utlačení hmoty ve vaku a hermetického uzavření s vytvořením anaerobních podmínek.

Kvalita krmiva na prvním místě

Profesionální řízení procesu senážování od optimálních podmínek pro sklizeň přes správné použití konzervantů až po bezpečné uskladnění senáže je pro kvalitu krmiva nezbytné.

Abychom ho dosáhli, potřebujeme nejen zkušenosti, cit pro detail a pečlivý přístup, ale také moderní zemědělské technologie, jako jsou například senážní lisy a senážní vaky.

ISO 9001:2015

Naše výrobky pravidelně prochází atestací. Vlastníme ISO certifikáty dle platných norem ČSN.

Servis strojů

Naši technici jsou připraveni poskytnout vám ten nejlepší servis strojů.

Vlastní konstrukční tým

Naši konstruktéři neustále pracují na inovacích a vývoji strojů, aby dosáhli jejich optimálního výkonu.

Nahoru