Kompostování

Kompostování - plnič kompostu do vaků CM 1,5 - TVeřejný zájem o kompostování organických materiálů již po řadu let vzrůstá. Kompostování je prověřenou technologií, která se dokáže vypořádat s většinovou částí organického odpadu. Tato technologie je rozšířeně akceptována a používána nejenom státními organizacemi ve velkém měřítku.

Během kompostování se vylučují organické látky, které:

 • produkují zápach
 • musí se odvádět, což způsobuje obtíže
 • způsobují problémy svým rozptylováním

Řešením mohou být vysokokapacitní kompostovací závody, které však ne vždy zaručují požadovaný výsledek, navíc potřebují vysoké investiční náklady. Kompostování organických materiálů v malém bylo proto až donedávna problémem. Nyní ale naše firma EURO BAGGING nabízí komplexní řešení pomocí Uzavřeného kompostovacího systému (UKS), který je jednoduchý, ekonomický a  využitelný i pro malé kompostárny a obce zpracovávající BRO (biologicky rozložitelný odpad) nebo BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad).

Naše nabídka strojů z kategorie kompostování:

Uzavřený kompostovací systém

Kompostování - plnič kompostu do vaků CM 1,5UKS je patentovaný systém, kdy se nezpracované materiály smísí v určitém podílu v plastovém vaku. Takto je kompostovací proces oproštěn od vlivu deště, větru a nevzniká při něm žádný zápach. Je založen na správném poměru uhlíku a dusíku v materiálech a kontrolován pomocí teploty ve spojení s nucenou dodávkou kyslíku s příslušnou dávkou bakterií.

V porovnání s tradičními metody nabízí UKS mnoho výhod:

 • žádný, nebo téměř žádný zápach
 • žádný únik
 • prostorová úspora až 65 %
 • nepožaduje další manipulaci, což šetří čas a peníze
 • nepožaduje značné investice do majetku
 • jelikož je to plně řízený proces, je 2 x až 3 x rychlejší
 • kvalita konečného produktu je ovladatelná, neboť proces je kontrolovatelný

UKS a emise zápachu

DSC 2713Zápach je jedním z hlavních aspektů týkajících se prostředí a místa, kde lze umístit kompostování organického odpadu. V tradičních systémech bylo toto hledisko těžce splnitelné z důvodu otevřeného charakteru procesu. UKS je charakterizován žádným, nebo téměř žádným zápachem. Ovladatelný tok vzduchu uvnitř vaku vytváří optimální podmínky pro aerobní aktivitu, díky které může kompostovací proces probíhat bez vytváření nepříjemných zápachů. Celý proces probíhá v uzavřeném systému a kompostovaný materiál tak není vystaven venkovnímu prostředí. S kompostem se nepohybuje, tudíž je „v klidu". Tímto postupem jsou příčiny pro vznik zápachu eliminovány.

UKS a flexibilita

UKS nabízí optimální flexibilitu - je mobilní a v zásadě ho lze umístit kdekoliv. Již tedy není potřeba přemisťovat materiál na dlouhé vzdálenosti. Také požadavky na místo pro UKS jsou minimální. Následující požadavky jsou použitelné pro přibližně 200 tun materiálu:

 • zpevněná plocha o rozloze 70 x 8 m
 • tekoucí voda
 • elektrická přípojka

Při pronájmu systému od společnosti nabízející služby jsou investiční náklady (kromě možné investice na betonové zpevnění plochy) minimální.

Proces UKS

 1. Zmenšení materiálu:
  Materiál, který se má kompostovat, se musí zmenšit na částečky o rozměru maximálně 10 až 15 cm, záleží na druhu.
 2. Míchání materiálu:
  Vytvoření směsi různých materiálu s ideálním poměrem C/N.
 3. Přidání vody:
  Záleží na směsi, přidá se 50 až 60 % vody.
 4. Plnění vaku:
  Plnění LDPE vaku pomocí kompostovacího stroje, následně připojení ventilátoru, který zajišťuje optimální dodávku kyslíku.
 5. Kontrola procesu:
  Během týdne 12 až 15 se musí zkontrolovat teplota v pravidelných intervalech tak, aby se v případě potřeby mohl proces upravit.
 6. Prosévání:
  Po procesu kompostování se musí materiál prosít a nadrozměrné materiály musí pojít znovu celým procesem.
 7. Konečný produkt:
  Konečným výsledkem je homogenní produkt, který lze použít pro mnoho účelů.

Technologické výhody UKS

 • kontrolované prostředí
 • UKS je uzavřený "zásobník"
 • neovlivnitelné počasím, deštěm, větrem (rozptylování)
 • kontrolovatelný únik
 • kontrolovatelné emise zápachu
 • přátelský k životnímu prostředí
 • řiditelný proces
 • řízení teploty
 • nucená dodávka kyslíku
 • přídavek vody
 • aplikace inokulantů
 • prostorově efektivní
 • není potřeba místo a čas pro přesouvání produktu
 • netřeba stísněný prostor
 • stačí jednoduché umístění (betonové podloží/voda/elektřina)
 • jednoduchá technologie
 • vyzkoušená vakovací technologie
 • jednoduché hospodaření / kontrola

Ekonomické výhody UKS

 • nízké investice
 • investice do betonového podloží, pokud není k dispozici
 • provzdušňovací zařízení
 • teploměr
 • krátký čas procesu
 • 12 až 15 týdnů mezi začátkem procesu a konečným produktem
 • není potřeba přechodného přesunování materiálu
 • problematické výrobky při běžném kompostování
 • produkty se zápachem mohou být jednoduše zpracovány
 • flexibilní systém
 • není svázán s místem
 • nájem pouze v případě potřeby
 • různé aplikace
 • očekávané změny v legislativě
 • "oštítkovaný" kompost díky konstantnímu, přesnému směsnému poměru
 • odpařování
 • výroba hustého a tekutého hnojiva
 • "čištění" zeminy

UKS v Zábřehu (3.45 Mb)

ISO 9001:2015

Naše výrobky pravidelně prochází atestací. Vlastníme ISO certifikáty dle platných norem ČSN.

Servis strojů

Naši technici jsou připraveni poskytnout vám ten nejlepší servis strojů.

Vlastní konstrukční tým

Naši konstruktéři neustále pracují na inovacích a vývoji strojů, aby dosáhli jejich optimálního výkonu.

Nahoru